เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ATOM POOL SERVICE (อะตอม พลู เซอร์วิส)

ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบสระว่ายน้ำ ปรับปรุงสระว่ายน้ำ สระเกลือ คลอรีน แก้ปัญหาน้ำเสีย ซ่อมสระ งานวัดและควบคุมอัตโนมัติในสระว่ายน้ำ
ปั้มน้ำ ดี น้ำเสีย อาคารที่พักอาศัย งานระบบประปา เครื่องกรองน้ำใช้ภายในบ้าน ระบบกรองน้ำดื่ม (RO) และระบบไฟฟ้า
ภายในภายนอกอาคารประกอบด้วย งานติดตั้งระบบใหม่ งานซ่อมแซมระบบ งานแก้ไขปรับปรุงระบบ งานปรับสภาพน้ำใส
สำรวจหน้างาน ออกแบบระบบ เขียนแบบ ประกอบตู้ควบคุมระบบ ตลอดจนงานดูแลการใช้งานของระบบ (PM) และให้บริการด้านอื่นๆ

จุดประสงค์

ให้บริการเกี่ยวกับสระว่ายน้ำครบวงจร และ นวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับสระว่ายน้ำ เช่นระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ ใช้แรงงานคนให้น้อยที่สุด งานทำระบบสระว่ายน้ำ ออกแบบ ดูแลระบบ จำหน่ายเคมี อุปกรณ์เกี่ยวกับสระว่ายน้ำ บริการให้เป็นมาตรฐาน กลุ่มลูกค้าทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในราคายุติธรรมไม่เอาเปรียบลูกค้า และให้บริการด้านปั้มสูบน้ำดี น้ำเสียภายในอาคารที่พักอาศัย รวมทั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในภายนอกอาคารและงานประกอบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ปั้มน้ำ งานแก้ไขปรับปรุงระบบให้เป็นมาตรฐาน ใช้งานได้ตามวัตถุประสงฆ์ของผู้ว่าจ้าง


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์